Algemene verkoopsvoorwaarden

1) Via e-mail ontvangt u eerst een ontvangstbewijs van uw bestelling, Dit betekent dat uw bestelling correct werd verstuurd via het winkelmandje. Daarna volgt via mail een bevestiging van uw bestelling met jaartallen, aantallen en afhaal- of leveringsdatum.

2)  De levering is gratis in België vanaf € 280 excl. BTW. Indien het aankoopbedrag lager is dan  €280 excl. BTW wordt er een leveringskost van € 13,00 excl. BTW aangerekend voor nationale  zendingen. Voor internationale zendingen wordt er telkens, via mail, een transportkost bevestigd. 

3) Al onze leveringen zijn strikt contant betaalbaar. Prijzen geldig zolang de voorraad strekt en afgezien van drukfouten. De verkoopsprijzen zijn onder voorbehoud van mogelijke marktschommelingen.


4) De geleverde goederen blijven onze eigendom in volle recht zolang de verschuldigde bedragen niet totaal betaald zijn. Bij gebrek aan betaling op vervaldag behouden wij ons recht om de goederen terug te nemen.


5) De sommen niet betaald op hun vervaldag zullen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest van 1% per maand opbrengen. Bovendien zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verhoging van het niet betaalde factuurbedrag worden toegepast van 15% met een minimum van € 50,00.


6) Onze leveringstermijnen gelden slechts als indicatie. Een vertraagde levering geeft in geen geval recht op een schadevergoeding.


7) De transportrisico's en -kosten vallen zonder enige uitzondering ten laste van de koper.


8) Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de verkoper gevestigd is.


9) Wettelijke vermeldingen 

  • Ondernemingsnummer
    BE 0733 314 357 
  • Verzakingsrecht
    De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Bierbeekstraat 21 - 3052 Blanden (vlakbij Leuven)
Tel: +32(0)16 40 10 28 - Fax: +32(0)16 40 91 00 - E-mail: wijnen@dulst.be
created and supported by www.xelos.be